NOURIVIT – Kompleksowe rozwiązanie dla zdrowego wzrostu roślin
Nourivit jest wytwarzany z naturalnych surowców mineralnych. Nie zawiera ona żadnych dodatków chemicznych i produkowany jest w formie proszku, w wyniku kilku etapowych specjalnych procedur mielenia. Ta metoda produkcji gwarantuje optymalną wielkość cząstek produktu do użycia jako środek wspomagający wzrost roślin drogą nawożenia dolistnego lub w połączeniu z Nourivit Plus, który zawiera mikroorganizmy, jako całościowe rozwiązanie dla zdrowego wzrostu roślin.
Korzyści:
  • witalniejsze i bardziej odporne rośliny
  • poprawa jakości owocu
  • lepsza zdolność przechowywania owocu
  • wzrost plonów dzięki lepszemu wchłanianiu i przetwarzaniu związków odżywczych
  • zmniejszenie zapotrzebowania na wodę – większa odporność na okresowe niedobory wody
  • skrócony okres wegetacji
  • brak obciążenia dla wód gruntowych
W jaki sposób działa Nourivit?

Nourivit jest wchłaniany przez liście roślin do przestrzeni międzykomórkowych poprzez powierzchnie liści (kutykulę) i aparaty szparkowe (stomatę). Dzięki bardzo drobnej ziarnistości (zakres mikronowy) substancje czynne Nourivitu wnikają przez ściany komórki do plazmy komórkowej. Proces ten prowadzi do wzmożonego rozwoju chloroplastów. Drogą asymilacji podczas fotosyntezy wbudowywane są substancje czynne. Tworzą one molekuły cukrowe i skrobiowe w procesie rozwoju i gromadzenia substancji. U młodych roślin prowadzi to do szybszego rozwoju komórkowego przy jednoczesnym wysokim poziomie chlorofilu.

Nourivit poprawia transport substancji substancji odżywczych między komórkami liści, a w ten sposób poprawia także przewidzenie w całej roślinie. Stosowanie Nourivitu poprawia wzajemne oddziaływanie anionów i kationów, które transportują substancje odżywcze do komórek liści i w ten sposób pomagają lepiej wykorzystywać dodawane substancje odżywcze.

Nourivit wpływa także na ruchy aparatów szparkowych (otwieranie i ich zamykanie), które odpowiadają za wymianę gazu w roślinach. Dzięki redukcji parowania rośliny mogą lepiej wykorzystywać pozostające do dyspozycji rezerwy wodne.

Przegląd zastosowania:
Produkt w formie sypkiej – stosowanie dolistne za pomocą opryskiwacza.

Podczas okresu wegetacji stosowanie 2-4 razy w zależności od uprawy.

Zalecana dawka podczas aplikacji – 3kg/ha na około 300 l wody.

Pierwsza aplikacja : 3-5 studium liścia -> 1,5-3 kg/ha albo na początku okresu wegetacyjnego.

Drugie i kolejne aplikacje: około 14 dni po poprzedniej aplikacji.

Wymagana dawka: 3kg/ha Mieszalność: możliwość mieszania z PSM