Nourivit Plus
NOURIVIT PLUS
Najważniejsze mikroorganizmy w Nourivit Plus to bakterie kwasu mlekowego, drożdże, bakterie fotosyntezujące i bakterie wiążące azot ze środowiska.

Mikroorganizmy, które zawarte są w Nourivit Plus mają różnorakie, cenne ekologicznie cechy. Podwyższają one znacznie żyzność gleby, polepszają wzrost roślin i ich naturalną odporność. Pomagają także w mineralizacji glebowej materii organicznej (udostępnienie substancji odżywczych dla roślin) oraz stwarzają środowisko, w którym nie dochodzi do powstawania patogennych zarazków (zarazków chorobotwórczych).

Korzyści:
  • aktywacja mikroflory gleby
  • poprawa przemiany substancji organicznych
  • szybsze ogrzewanie gleby – wcześniejszy początek wegetacji
  • pobudzenie wzrostu korzeni
  • zwyżka plonów dzięki lepszej dostępności i substancji odżywczych
  • zwiększona odporność na choroby i szkodniki
  • poprawa jakości zbiorów
Jak działa Nourivit Plus?

Nourivit Plus wpływa na środowisko mikroorganizmów w ten sposób, że dominują w nim mikroorganizmy regeneracyjne (wzrostowe). Przerabiają one produkty rozpadu, takie jak siarkowodór, dwutlenek węgla i amoniak. Dzięki ich procesom trawienia powstają nowe substancje, takie jak aminokwasy, a także węglowodany i witaminy, które są ważne dla wzrostu i rozwoju roślin. Proces ten tworzy pozytywne środowisko roślinne, a efektywne mikroorganizmy wpływają nieprzerwanie, drogą farmacji, na wzrost roślin i ich jakość. Dolistne stosowanie Nourivit Plus zapobiega chorobom a szkodniki mają ograniczone zdolności rozwoju.

Mikroorganizmy zawarte w Nourivit Plus optymalizują procesy przemiany substancji organicznych w próchnicę glebową. Wydzielone tą drogą substancje odżywcze są lepiej przyswajane przez rośliny. Nadzwyżkowe substancje odżywcze są czasowo magazynowane w kompleksie ilasto-próchniczym i to chroni je przed wymyciem i przed unieruchomieniem składników pokarmowych w glebie.

Przegląd zastosowania:
Produkt w formie płynnej – stosowanie dolistne lub doglebowe  za pomocą opryskiwacza.

Podczas okresu wegetacji stosowanie 2-4 razy w zależności od uprawy do rozkładającej się słomy albo do skompostowanych nawozów zielonych.

Zalecana dawka podczas aplikacji – 3l/ha na około 300l wody, 50l/ha na około 600l wody .

Aplikacja dolistna na stadium 3-4 liścia albo w przypadku spodziewanego natężenia choroby.

Opryskiwanie gleby na jesień/wczesną wiosną albo przed/podczas przeorywania pozostałości po plonach.

Drugie i kolejne aplikacje: około 14 dni po poprzedniej aplikacji.

Wymagana dawka: 3l/ha, tylko jedno opryskiwanie gleby w ciągu okresu wegetacyjnego.

Mieszalność: możliwość mieszania z PSM oraz z Nourivit.

</