P.H.U. KOWALSKI
509 466 397
723 318 353
SZYBKO!
SPRAWENIE!
EFEKTYWNIE!
Prace załadunkowe
Prace rozładunkowe
Kopanie stawów
Niwelacja
Wymiana gruntów
Transport mat. sypkich
Transport ponadnormatywny
Przewozy cało-pojazdowe
Transport krajowy
Transport międzynarodowy
Uprawa ziemi
Siewy
Opryski
Omłoty zbóż i rzepaku
Zbiór buraków cukrowych